St. Kunickiego 10a/II, Wrocław 54-616
+48 601 873 147,  +48 575 101 162 
biuro @ ekaltech.pl

  • English
  • Deutsch
  • Русский

Dostawca

rozwiązań
dla przemysłu

Współpraca

z Beckhoff
i InduSoft

Wykwalifikowani

specjaliści z dziedziny
automatyki i IT

News

Firma Ekaltech realizuje projekt pt. ,,Zakup obrabiarki”

Projekt CNC ma na celu wprowadzenie do oferty firmy nowych innowacyjnych produktów, tj. linii technologicznej do paletowania oraz innych rozwiązań automatyki przemysłowej. Efektem projektu będzie dywersyfikacja oferty produktowej o nowe maszyny, charakteryzujące się wysokim stopniem automatyzacji realizowanych procesów obróbczych oraz dostosowanie sposobu pracy do wymagań odbiorców (procesów realizowanych przez klientów).

Maj 2019

Dziesięć tysięcy osób wzięło udział w charytatywnym Biegu Firmowym 2019 we Wrocławiu. W zawodach brały udział pięcioosobowe drużyny reprezentujące wrocławskie firmy i instytucje również i EKALTECH.
Każdy zawodnik musiał przebiec pięciokilometrową trasę w okolicach wrocławskiego Stadionu Olimpijskiego.
Daliśmy radę i MY!
bieg_2 (Copy)

Informacje dotyczące danych osobowych

Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu umieszczamy  treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych EKALTECH.

Poniższy załącznik zawiera pełny dokument:

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH