St. Kunickiego 10a/II, Wrocław 54-616
+48 601 873 147,  +48 575 101 162 
biuro @ ekaltech.pl

  • English
  • Deutsch
  • Русский

Dostawca

rozwiązań
dla przemysłu

Współpraca

z Beckhoff
i InduSoft

Wykwalifikowani

specjaliści z dziedziny
automatyki i IT

Przemysł drzewny

Obróbka wstępna, sortowanie i buforowanie surowca drzewnego

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Proces pomiaru i podawania.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu pomiarze objętości i długości kłody przy użyciu bramki pomiarowej. Materiał przetransportowany na stanowisko buforowania, z którego zostawał podawany do cięcia.

Proces optymalizacji i parametryzacji.
Sterowanie wykonywane jest automatycznie na podstawie konkretnego zamówienia. Zastosowane regulatory zapewniają dokładność cięcia do 0,3mm.
Operatorzy mają przydzielone różne uprawnienia. Część z nich może mieć dostęp do zmiany zadanych parametrów cięcia, jak np. nastaw regulacji prędkości procesu oraz dokładności cięcia.
Całość procesu jest na bieżąco monitorowana pod kątem stanu wydajności przy zadanych krytarierch optymalizacji. Wizualizacja procesu przedstawia graficznie rozkład cięcia, wraz z poszczególnymi wydajnościami.

Proces sortowania.
Automatyczne sortowanie pociętego materiału drzewnego gdzie kryteriami są zadane parametry długości i średnicy kłody.
Proces uwzględnia możliwość podawania zewnętrznego materiału drzewnego do sortowania, sortowanie materiału z procesu oraz równoczesne sortowanie materiału z procesu i zewnętrznego podajnika.
Materiał na podstawie kryteriów odczytanych z bramki pomiarowej z dokładnością do 5mm trafia do kilkunastu boksów.

Proces raportowania i archiwizacji danych.
Archiwizacja stanu dostarczonego materiału drzewnego (ilość, długość), archiwizacja wyników z bramki pomiarowej kontrolującej zgodność stanu faktycznego z dokumentacją przyjęcia materiału drzewnego (ilość, długość).
Archiwizacja procesu optymalizacji, czasów przejścia materiałów oraz sortowania. Możliwość przeprowadzenia analizy rozpływu materiałów przez maszynę, analizy wydajności maszyny oraz systemu rozliczeniowego czasu pracy operatora.
Archiwizowanie danych, przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych, generowanie bieżących i archiwalnych raportów.

Linia sortująca
Proces pomiaru i podawania

9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Analiza przy użyciu bramki pomiarowej objętości i długości kłody. Proces buforowani oraz podawania materiału do cięcia. Pomiary czasów przejść materiału przesz poszczególne fazy podawania.