Maj 2019

Dziesięć tysięcy osób wzięło udział w charytatywnym Biegu Firmowym 2019 we Wrocławiu. W zawodach brały udział pięcioosobowe drużyny reprezentujące wrocławskie firmy i instytucje również i EKALTECH.
Każdy zawodnik musiał przebiec pięciokilometrową trasę w okolicach wrocławskiego Stadionu Olimpijskiego.
Daliśmy radę i MY!
bieg_2 (Copy)

Informacje dotyczące danych osobowych

Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu umieszczamy  treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych EKALTECH.

Poniższy załącznik zawiera pełny dokument:

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH