St. Kunickiego 10a/II, Wrocław 54-616
+48 601 873 147, +48 575 101 162
biuro @ ekaltech.pl

 • English
 • Deutsch
 • Русский

Dostawca

rozwiązań
dla przemysłu

Współpraca

z Beckhoff
i InduSoft

Wykwalifikowani

specjaliści z dziedziny
automatyki i IT

Przemysł ceramiczny

Modernizacja prasy ciśnieniowej dla ZC „Bolesławiec”

Modernizacja sterowania pras ciśnieniowych w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec”.

W ramach prac:

  • Wykonano schemat elektryczny wraz z doborem odpowiednich elementów automatyki oraz rysunkami szafy sterowniczej
  • Wykonano szafę sterowniczą na podstawie poglądowych rysunków projektanta
  • Napisano program sterujący działaniem pras wg założeń technologicznych producenta
  • Stworzono przejrzystą wizualizację dla operatorów do sterowania parametrami procesu
  • Przełączono wszystkie sygnały pras do nowo stworzonego systemu sterowania
  • Zapewniono odpowiedni dobór i wymianę wadliwych elementów w modernizowanych prasach
  • Przeprowadzono uruchomienie i testy nowego sterowania
  • Dokonano doboru nastaw regulatorów do poprawnego działania elementów wykonawczych
  • Przeszkolono zespół operatorów i przygotowano dla nich odpowiednią instrukcję stanowiskową
  • Przygotowano zdalne połączenie z modernizowanym urządzeniem u klienta

Nowe sterowanie prasami ciśnieniowymi wykonano za pomocą urządzeń i oprogramowania dostarczanego przez firmę Beckhoff. Wykorzystano w tym celu panel operatorski z ekranem dotykowym, na którym umieszczono wizualizację dla osób obsługujących prasę, odpowiednie moduły pozwalające na odczyt danych z urządzenia oraz sterowanie urządzeniami wykonawczymi. Stworzony program PLC odczytuje dane wpisywane przez operatorów i z ich wykorzystaniem steruje całym procesem prasy.

Wizualizacja HMI została stworzona z wykorzystaniem najnowszej wersji programu InduSoft Web Studio. Umożliwia ona wprowadzanie wymaganych parametrów wg założeń technologicznych, a także archiwizowanie ich w celu późniejszego odczytu. Pozwala to na szybkie przestawienie prasy na pracę w celu tworzenia innego produktu. Aplikacja umożliwia edycję istniejących lub tworzenie nowych zestawów parametrów nawet przy trwającym aktualnie procesie, nie zaburzając jego pracy. W wizualizacji zastosowano system zarządzania użytkownikami w celu zabezpieczenia parametrów pracy przed ich przypadkową zmianą lub modyfikacją przez nieupoważnione osoby. W celu ułatwienia pracownikom utrzymania ruchu szybkiej diagnozy urządzenia stworzono ekran z dostępem do informacji o stanie wszystkich sygnałów w sterowniku, a dla operatorów system obsługi ostrzeżeń i alarmów.

Przygotowane zdalne połączenie umożliwi w przyszłości szyką reakcję na potrzeby klienta. W ramach zdalnego dostępu możliwa jest diagnostyka urządzenia oraz wprowadzanie ewentualnych poprawek i zmian w sterowaniu lub wizualizacji.