Ekaltech Biuro Inżynierii Systemowej

Powstaliśmy w roku 2005 opierając się na bazie własnych wieloletnich doświadczeń i kwalifikacji zawodowych, intensywnej pracy, ciągłym poszerzaniu wiedzy, udziału w kursach szkoleniowych i konferencjach. Obecnie naszym celem jest dynamiczny rozwój biura, zwłaszcza w obszarze inżynierii systemowej z zakresu informatyki, automatyki przemysłowej i elektroniki stosowanej dla inwestycji z terenu całego kraju.

O nas »

Linia dla przemysłu drzewnego

Oprogramowanie linii technologicznej do obróbki wstępnej, sortowania i buforowania surowca drzewnego. Automatyczne sortowanie pociętego materiału drzewnego gdzie kryteriami są zadane parametry długości i średnicy kłody. Proces uwzględnia możliwość podawania zewnętrznego materiału drzewnego do sortowania, sortowanie materiału z procesu oraz równoczesne sortowanie materiału z procesu i zewnętrznego podajnika. Materiał na podstawie kryteriów odczytanych z bramki pomiarowej z dokładnością do 5mm trafia do kilkunastu boksów.

Szczegóły »

Maszyny CNC

Modernizacja systemu sterowania Philips B2T w tokarce na system numeryczny CNC. Zastosowanie sterowania numerycznego w konwencjonalnych tokarkach przekształcają je w obrabiarki CNC. Obróbka CNC pozwala już na szybkie, precyzyjne i wysoce powtarzalne wykonanie często bardzo złożonych elementów i kształtów. Dlatego też modernizacja czy wymiana całego systemu na system CNC spotyka się z coraz większym zainteresowaniem u producentów. Celem prac było poprawienie niezawodności obrabiarki oraz zwiększenie wydajności i efektywności obróbki przy równoczesnym zachowaniu optymalnych kosztów jej modernizacji.

Szczegóły »

Przemysł ceramiczny

W skład nowego układu sterowania wszedł sterownik CX8090, odpowiednie moduły pozwalające na akwizycję danych z obiektu oraz sterowanie urządzeniami wykonawczymi. Napisano program PLC, który obsługuje sekwencję przejazdu form gipsowych przez suszarnię. Transporter przesuwający palety w suszarni współpracuje z przekładarką form, która podstawia formy wypełnione masą gipsową pod maszynę formującą, a następnie odkłada je z powrotem na transporter.

Szczegóły »

BMS - System zarządzania budynkiem

Korzyści płynące z systemu BMS (Building management system) to w przypadku naszego budynku, nie tylko oszczędność energii czy wysoki komfort użytkowania. To przede wszystkim możliwość obserwacji oraz przeprowadzania testów i porównywania różnych rozwiązań energetycznych działających w warunkach naturalnej eksploatac

Szczegóły »

Transport elementów

Algorytmy sterowania przeprowadzane są przez 7 calowy panel z ekranem dotykowym Beckhoff. Sterownik ten komunikuje się z wyspą EK1100 przy pomocy EtherCAT’a. Odpowiednie moduły dołączone do układu pozwalają na akwizycję danych z obiektu oraz sterowanie urządzeniami wykonawczymi. Elementy maszyny mające wykonywać ruch zostały uruchomione z użyciem napędów falownikowych. Napędy te sterowane były sygnałami analogowymi, co pozwoliło na płynne i dokładne panowanie nad ich ruchami.

Szczegóły »

Manipulator 5-osiowy Ligmatech

Modernizacja sterowania 5-osiowego manipulatora LIGMATECH. W skład nowego układu sterowania wszedł komputer przemysłowy, odpowiednie moduły pozwalające na akwizycję danych z obiektu oraz sterowanie urządzeniami wykonawczymi. Robot był wyposażony w pięć osi napędzanych przez silniki serwo firmy Baumüller. Silniki te zostały uruchomione na serwowzmacniaczach serii AX5000 firmy BECKHOFF.

Szczegóły »